Bilimsel CV

Öğrenim Durumu:

Lisans: Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi – 1993-2000

Tıpta Uzmanlık: Nöroloji – Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi – 2000-2005

Yüksek Lisans: Elektrofizyoloji – Klinik Sinir Bilimler/Tezli – Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü – 2005-2008

Doçent:  Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji A.D. Mart 2015

Profesör: Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji A.D. Aralık 2020

Görev Yerleri:

Araştırma Görevlisi: Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji A.D. – 2000 – 2005

Uzman: Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji A.D – 2005 – 2009

Öğretim Görevlisi: Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Nöroloji A.D. – 2010 – 2011

Yardımcı Doçent:  Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji A.D. –  2011 – 2015

Doçent: Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji A.D. –  2015 – 2020

Profesör: Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji A.D. – 2020

Tıpta Uzmanlık Tezi:

Primer Vasküler Başağrısı Olgularında Görsel Olarak Tetiklenmiş Başağrısı Oluşturarak Perfüzyon MRG ve MR Spektroskopi İle Serebral Değişiklikleri Değerlendirmek

Yüksek Lisans Tezi:
Palmomental Refleks ve Palmosubmental Refleks

Danışman Olduğu Tıpta Uzmanlık Tezleri:

1. Öğrenci Adı: Dr. Ayça Acı
Tez Başlığı: Startle Epilepsi ve İdiopatik Jeneralize Epilepsi Hastalarında Transkranial Manyetik Stimülasyon Kullanılarak Motor Eşik Değerlerinin ve Kortikal Eksitabilite Farklılıklarının Araştırılması.

2. Öğrenci Adı: Dr. Handan Uzunçakmak Uyanık
Tez Başlığı: Pudendal Nöropati Ön Tanılı Hastalarda Pudendal MRG ile Pudendal EMG Arasındaki Korelasyonun Saptanması: Retrospektif Çalışma

Uluslararası Projelerde Yaptığı Görevler:

Sağlık Bakanlığı ve Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa yürütülen “Organ Naklinde Uyum İçin Teknik Destek” projesinde “Eğitmen Nörolog”.

Uluslararası Projelerde Yaptığı Görevler:

Sağlık Bakanlığı ve Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa yürütülen “Organ Naklinde Uyum İçin Teknik Destek” projesinde “Eğitmen Nörolog”.

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

 • Türk Tabibler Birliği
 • Türk Nöroloji Derneği (TND)
 • Türk Uyku Tıbbı Derneği (TUTD)
 • Parkinson Hastalığı Derneği
 • Türkiye Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Derneği

Türkiye Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Derneği İstanbul Şubesinde 2014-2017 döneminde Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştır.

2013 yılından itibaren Türkiye Klinik elektrofizyoloji EEG-EMG Derneği İstanbul Şubesi tarafından her yıl Mart ayında gerçekleştirilen “EEG-EMG Temel Eğitim Kursunda” EMG eğitmenliği.

TÜBİTAK Projesi:

2014-2016 TÜBİTAK-3001 – Başlangiç Ar-Ge Projeleri Destekleme Programınında 114S240 Numaralı Projede Proje Yürütücüsü ve Başlıca Araştırmacı. “Akan Hücre Ölçer (Flow Cytometry) Için Yeni Bir In Situ Mitokondri Nicel Analiz Yöntemi Ile Alzheimer Hastalarında Lenfosit Altgruplarında Mitokondri Sayılarındaki Değişikliğin Belirlenmesi”

Mesleki Yayınlar:

 • Uluslararası alanda 19 araştırma makalesi
 • Uluslararası alanda 8 bilimsel bildiri
 • Ulusal düzeyde 5 araştırma makalesi
 • Ulusal alanda 32 bilimsel bildiri
 • Elektrofizyoloji alanında textbook çeviri kitabı editörlüğü
 • Nöroloji, beyin cerrahisi ve dahiliye alanlarında 3 farklı kitapta bölüm yazarlığı
 • Uluslararası textbookta bölüm çevirisi

İdari Görevler:

 1. 2019-2021 Yeditepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi, Doçent Temsilcisi
 2. 2010-2020 Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji A. D. Eğitim Sorumlusu
 3. Türkiye Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Derneği İstanbul Şubesinde 2014-2017 döneminde Yönetim Kurulu üyeliği

Ödüller:

1. 39. Ulusal Nöroloji Kongresi Başağrısı Bildiri Üçüncülük ödülü. 2003 Antalya
2. DEÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2008 Yüksek Lisans Mezunları Birincilik Ödülü

Konuşmacı Olarak Davet Edildiği Bilimsel Toplantılar:

 1. 10. Ulusal Parkinson ve Hareket Bozuklukları kongresi. 1-5 Mayıs 2013. Panelist.
 2. Türkiye Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Derneği, İntraoperatif Nöromonitörizasyon kursu Davetli Konuşmacı, İstanbul, Türkiye
 3. Konuşmacı: Burcu Örmeci. İleri EMG Kursu, Nöroürolojide Elektrofizyolojik Yöntemler. 31. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi. 8-12 Nisan 2015, Antalya
 4. Konuşmacı: Burcu Örmeci. EMG Olgu Sunumları. 31. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi. 8-12 Nisan 2015, Antalya
 5. Konuşmacı: Burcu Örmeci. İntraoperatif Monitörizasyon Çalıştayı, Supratentoriel Cerrahilerde Nöromonitörizasyon 32. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi. 27 Nisan-1 Mayıs 2016, Muğla
 6. Konuşmacı: Burcu Örmeci. İleri Kurs-4 İntraoperatif Monitörizasyon, Beyin Sapı ve Kranial Sinirlerin Nöromonitörizasyonu 33. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi. 12-16 Nisan 2017, Antalya
 7. Konuşmacı: Burcu Örmeci. İntraoperatif Monitörizasyon Çalıştayı, İnfratentoriel Cerrahilerde Nöromonitörizasyon 34. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi. 4-8 Nisan 2018, K.K.T.C.