EMG

EMG, sinir veya kas hastalığı olduğu düşünülen hastaların değerlendirilmesinde anahtar role sahip önemli bir tetkiktir.

EMG, Elektro Miyo-nöro Grafi açık yazılımının kısaltmasıdır ve “elektrikle sinir-kas incelemesi” anlamına gelir. EMG aslında tek bir inceleme değildir, farklı hastalıklar ve ön tanılarda farklı EMG yöntemleri kullanılır. Örneğin:

 • Sinir iletim çalışmaları: Yaygın olarak sinir sıkışmaları, sinir uçlarının yaygın hastalığı (polinöropati), sinir lifi kaybı veya sinir kılıfı hasarı ile seyirli hastalıkları için kullanılır.
 • İğne EMG’si: Yaygın olarak direk kas liflerini etkileyen hastalıklar (miyopati), boyun veya bel fıtığı gibi durumlarda kullanılır
 • Ardışık sinir uyarımı: Yaygın olarak kas ve sinirlerin birleştiği kavşak denilen bölgelerin hastalıklarında (Miyasteni Gravis gibi) kullanılır
 • Geç refleks yanıtlar: Yaygın olarak çok yüksek seviyeli sinir hasarlarını bulabilmek için kullanılır. Çoğunlukla diğer çalışmalara ek olarak kullanılırlar.
 • Göz kırpma refleksi: Yaygın olarak beyin sapı ve yüz sinirlerini incelemek için kullanılırlar
 • Diğer özelleşmiş incelemeler: El ve bacak titremelerinde, istem dışı hareketlerde, ani kas sıçramalarında (miyokloni) veya kasların aniden gevşediği (atoni) durumlarda yapılan çok ileri düzey EMG incelemeleri vardır.

Çok farklı EMG yöntemleri olması nedeniyle EMG işlemini yapacak doktorun en doğru sonuca ulaşabilmesi için EMG isteyen doktorun tetkiki neden istediğini istek kağıdında açıkça belirtmesi çok önemlidir. Böylece hangi EMG yöntemlerinin kullanılması gerektiği önceden belirlenebilir ve hastaya en az rahatsızlık verilerek en yüksek verimlilikte EMG planı yapılabilir.

Sinir iletim çalışmaları ve iğne EMG’si birbirini tamamlayıcı niteliktedir ancak her zaman birlikte çalışılması gerekmez. Gerekli olmadığı durumda hastaya iğne EMG’si yapılmayabilir ancak gerekli olduğu durumda yapılmaması tanı konulamamasına neden olur, bu nedenle çok önemlidir. İğne EMG’sinin gerekliliği ön tanıya göre veya işlem sırasında elde edilen bulgulara göre EMG’yi yapan doktor tarafından belirlenir.

EMG’nin doğru yapılması ve yorumlanması, problem hakkında önemli bilgiler vererek diğer tetkiklerin uygun ve verimli kullanımına olanak sağlar. Aynı şekilde, EMG sonucu genellikle bir hastalığın ilaçla tedavisine ya da cerrahi tedaviye karar verilmesini sağlar.

Nörolojik muayene EMG öncesi mutlaka yapılmalıdır ve EMG’nin tamamlayıcısıdır ve doğru yorumlanmasını sağlar.

EMG ile Tanı Konulan Hastalıklar

 • Sinir sıkışmaları
  • Karpal Tünel sendromu (El bileğinde sinir sıkışması)
  • Kübital Tünel Sendromu (Dirsekte sinir sıkışması)
  • Tarsal Tünel Sendromu (Ayak bileğinin sonrasında sinir sıkışması)
  • Peroneal nöropati (Diz bölgesinde sinir sıkışması)
  • Femoral nöropati (Kasık bölgesinde sinir sıkışması)
  • Torasik Çıkış Sendromu (Köprücük kemiği altında, kol sinir ağında sinir sıkışması)
  • Priformis Sendromu (Kalçada sinir sıkışması)
  • Pronator Teres Sendromu (Ön kol düzeyinde sinir sıkışması)
 • Yaygın sinir ucu hasarıyla seyirli hastalıklar (Polinöropatiler)
  • İlaçlara bağlı
  • Şeker hastalığına bağlı
  • Böbrek yetmezliğine bağlı
  • Bağışıklık sisteminin saldırısına bağlı (Guillain-Barré sendromu)
  • Radyasyona bağlı veya kanser ilişkili polinöropatiler
  • Genetik
 • Boyun (servikal) ve bel (lomber) fıtıkları
 • Kas-kavşak hastalıkları
  • Miyastenia Gravis
  • Lambert Eaton sendromu
  • Botulizm (konserve zehirlenmesi)
 • Motor nöron hastalığı (ALS)
 • Kas Hastalıkları
  • İltihaplanma ile seyirli kas hastalıkları (Polimiyozit, dermatomiyozit)
  • Ani kasılma ile seyirli kas hastalıkları (Miyotonik kas hastalıkları)
  • Kas lifi kaybı ile seyirli kas has (CK yüksekliği ile birlikte)
  • Genetik kas hastalıkları (En sık Duchenne ve Becker tipi)

EMG’nin ÖNEMİ

Her EMG incelemesinin cevap vermesi gereken temel hedefleri vardır:

 • Hastalık ne zaman başlamış?
  • Hiperakut (1 haftadan kısa)
  • Akut (Birkaç hafta)
  • Subakut (Birkaç hafta-birkaç ay arasında)
  • Kronik (Birkaç aydan daha uzun)
 • Hangi kas-sinir sistemi yapılarını etkilemiş?
  • Sadece duyu sinirleri
  • Sadece motor sinirler
  • Hem duyu hem motor sinirleri birlikte
  • Sadece kas lifleri
  • Kas-sinir kavşağı
 • Sinir lifinin hangi kısmını etkilemiş
  • Akson (sinirin uzantısı)
  • Kılıf (Myelin denilen yapıdan oluşmuştur)

Prof. Dr. Burcu Örmeci

Prof. Dr. Burcu Örmeci Whatsapp

Prof. Dr. Burcu Örmeci - Kitap

Nörolojik Hastalıklar - Prof. Dr. Burcu Örmeci

eKonsey