Kas Hastalıkları (Miyopatiler)

Direk kas liflerinin veya sinir-kas bağlantılarının hastalandığı, kendini ağrılı veya ağrısız kas güçsüzlüğü ile gösteren buna karşın duyu bozukluğunun eşlik etmediği (sinir hasarından farklı olarak) hastalıklar grubudur.

Kas hastalıkları sıklıkla kas güçsüzlüğü, çabuk yorulma ve kas ağrıları şeklinde ortaya çıkar. Miyopatiler, genetik kas atrofileri ve miyastenia gravis gibi hastalıklar bu grupta sayılabilir. Miyastenia Gravis ayrı bir başlıkta ayrıntılı olarak anlatılmıştır.

Kas hastalıkları genetik ve doğumsal veya sonradan gelişen şekilde olabilir. Tiroid bozuklukları gibi bazı metabolik hastalıklar da kas liflerini etkileyerek kasların hastalanmasına neden olabilir. Otoimmün sistemler (bağışıklık sistemi) kasları hedef alarak hastalanmasına neden olabilir. Tüm kas hastalıklarının tanısında hastanın öyküsü, muayenesi ve temel incelemeler (kan tahlilleri, elektromiyografi, MR, BT) çoğunlukla tanı koyucudur. Yine de çoğu zaman tanıyı koymak veya desteklemek için ileri tetkiklerden (kas-sinir biyopsisi, beyin-omurilik sıvısı incelemeleri ve genetik incelemeler) yararlanmak gerekir. Tedavi planlamalarında çoğunlukla solunum güvenliği açısından göğüs hastalıkları, var olan kas kapasitesini artırabilmek için fizik tedavi ve rehabilitasyon, çizgili kasa sahip olduğundan kalp kası tutulumu olasılığına karşı kardiyoloji ve psikiyatri bölümlerinden destek alınması gerekir.

Kas hastalıklarının tanısında en önemli yol gösterici tetkik EMG’dir. EMG sinir hastalığının dışlanması ve kas hastalığının tipinin ayrılması ve tanı konulması için elzemdir. Ancak birbirleri ile karışabilecek hastalıkların EMG’de doğru şekilde ayrılabilmesi için iyi bir teknik alt yapı ve uzun sürelere dayanan deneyim çok önemlidir. EMG yapılmadan önce kan testlerinde CK (kreatin kinaz) enziminin bakılmış olması da önemlidir çünkü EMG incelemesi sonrasında bu enzim hastalıkla ilişkisiz şekilde artabilir.

Genetik kas hastalıklarında ne yazık ki tedavi seçeneği yoktur, bu hastalara sadece destek tedavileri ve yaşam kalitesini artıracak ek cihazların kullanımı önerilir. Metabolik kas hastalıklarında, başka hastalığa bağlı kas hastalıklarında ve otoimmün kas hastalıklarında tedavi olasılıkları mümkündür.

Prof. Dr. Burcu Örmeci

Prof. Dr. Burcu Örmeci

Prof. Dr. Burcu Örmeci Whatsapp

Elektrofizyolojik İncelemeler - Prof. Dr. Burcu Örmeci

eKonsey