Nörolojik Bilgilendirme

Genel olarak beyin, omurilik, kas ve sinirlerinin hastalıklarını inceleyen ve medikal tedavilerini yapan bilim dalıdır, nörolojik yakınmalara neden olan ve cerrahi gerektiren hastalıkların tedavisini ise nöroşirurji (beyin cerrahisi) branşı yapar.

Bazı nörolojik durumlarda nöroloji ve beyin cerrahisi işbirliği yaparak hastalıkları tedavi eder. Nöroloji diğer branşlardan daha karmaşık ve bilinmeyeni daha çok olan bir bilim dalıdır. Nörolojik hastalıklar vücuttaki diğer tüm sistemleri ve organları etkileyerek nörolojik yakınmaların dışında başka yakınmalara neden olabilir, örneğin beyinden salgılanan hormonların bozulması sonucu aşırı idrara çıkma, tiroidin çalışamaması veya aşırı çalışması, üreme fonksiyonlarının bozulması, tansiyonun ve kan şekeri düzeyinin ayarlanamaması gibi nöroloji dışı problemler söz konusu olabilir.

Ayrıca diğer sistem ve organların hastalıkları nörolojik sistemleri etkileyerek nörolojik yakınmalara neden olabilir, örneğin ciddi kalp yetmezliği veya KOAH’da beynin oksijenlenmesinin bozulması, kansızlıkta, düşük tansiyon veya düşük şeker gibi durumlarda baş dönmesi gibi nörolojik problemler söz konusu olabilir.

Nörolojik hastalıklarda birincil amaç mümkünse hastalığı tedavi etmektir ancak çoğu zaman hastalığı kontrol altına alarak hastanın yaşam kalitesini artırmayı hedefler.

Nörolojik yakınmalarla gelen hastalarda tetkikler sinir sistemi fonksiyonlarını etkileyebilecek diğer hastalıkların araştırılmasını amaçlayan kan tetkikleri, MR ve tomografi gibi görüntüleme yöntemlerinin yanı sıra nörofizyoloji laboratuvarlarında yapılan EEG, EMG, polisomnografi (uyku testi), uyarılmış potansiyeller gibi elektrofizyolojik tetkikler ile birlikte beyin-omurilik sıvısı incelemeleri gibi özellikli tetkikleri kapsar.

Çoğu zaman nörolojik hastalıkların tanısı hastanın verdiği klinik bilgiler ve nörolojik muayene bulguları sonucu konur, bu tip durumlarda istenen tetkikler genellikle diğer olası hastalıkları dışlamak amaçlı istenir. Örneğin migren baş ağrısının tanısı tamamen hastanın verdiği klinik bilgilere dayanılarak konulur ve tetkikler (özellikle MR veya tomografi) başağrısı yapabilecek diğer nedenleri dışlamak için istenir.

Nörolojik hastalıklarda hastayı dikkatle dinlemeden, ayrıntılı olarak sorgulamadan ve nörolojik muayene yapmadan tanı koymak neredeyse mümkün değildir.

Prof. Dr. Burcu Örmeci

Nöroloji ve Klinik Ekeltrofizyoloji Uzmanı

Prof. Dr. Burcu Örmeci

Prof. Dr. Burcu Örmeci

Prof. Dr. Burcu Örmeci Whatsapp

Nörolojik Hastalıklar - Prof. Dr. Burcu Örmeci

Elektrofizyolojik İncelemeler - Prof. Dr. Burcu Örmeci

eKonsey

Nörolojik Hastalıklar ve Elektorfizyolojik Değerlendirmeler

Alzheimer Hastalığı

26 Nisan 2021/tarafından drburcuormeci

Baş Ağrısı

15 Mart 2021/tarafından drburcuormeci

Beyin Damar Hastalıkları

6 Nisan 2021/tarafından drburcuormeci

Beyin Omurilik Sıvısı İncelemesi

6 Nisan 2021/tarafından drburcuormeci

Demans

6 Nisan 2021/tarafından drburcuormeci

Distoni

6 Nisan 2021/tarafından drburcuormeci

Elektroensefalografi (EEG)

6 Nisan 2021/tarafından drburcuormeci

EMG

18 Haziran 2021/tarafından drburcuormeci

Epilepsi

6 Nisan 2021/tarafından drburcuormeci

Esansiyel Tremor

6 Nisan 2021/tarafından drburcuormeci

Huzursuz Bacak Sendromu

6 Nisan 2021/tarafından drburcuormeci

Kas Hastalıkları

6 Nisan 2021/tarafından drburcuormeci

Migren

26 Nisan 2021/tarafından drburcuormeci

Migren Tedavisi ve Botoks

26 Nisan 2021/tarafından drburcuormeci

Motor Nöron Hastalığı (ALS)

6 Nisan 2021/tarafından drburcuormeci

Multipl Skleroz (MS)

6 Nisan 2021/tarafından drburcuormeci

Narkolepsi

6 Nisan 2021/tarafından drburcuormeci

Normal Basınçlı Hidrosefali

6 Nisan 2021/tarafından drburcuormeci

Parkinson Hastalığı

6 Nisan 2021/tarafından drburcuormeci

Polinöropatiler

6 Nisan 2021/tarafından drburcuormeci

Pudendal EMG

6 Nisan 2021/tarafından drburcuormeci

Pudendal Nöropati

6 Nisan 2021/tarafından drburcuormeci

Trigeminal Nevralji

6 Nisan 2021/tarafından drburcuormeci

Uyarılmış Potansiyeller

6 Nisan 2021/tarafından drburcuormeci

Uyku Apnesi

6 Nisan 2021/tarafından drburcuormeci

Uyku Bozuklukları

6 Nisan 2021/tarafından drburcuormeci

Vertigo (Baş Dönmesi)

6 Nisan 2021/tarafından drburcuormeci