Prof. Dr. Burcu Örmeci

Nöroloji ve Klinik Elektrofizyoloji Uzmanı

Prof. Dr. Burcu Örmeci

Prof. Dr. Burcu Örmeci - Kitap

Prof. Dr. Burcu Örmeci - InstagramProf. Dr. Burcu Örmeci - LinkedinProf. Dr. Burcu Örmeci - Youtube

2000 yılında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldum.

2000-2005 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalında uzmanlık eğitimimi aldım, migren üzerine yaptığım tez çalışması ile eğitimimi tamamlayarak nöroloji uzmanı oldum.

Nöroloji uzmanlık eğitimim sırasında 2003 yılında Türk Nöroloji Derneği tarafından düzenlenen ulusal kongrede “Baş Ağrısı” konusunda gerçekleştirdiğim çalışma ile üçüncülük ödülünü kazandım.

2005 yılında Türk Nöroloji Derneği Ulusal Yeterlik Belgesi’ni aldım.

2005-2009 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Nöroloji Anabilim dalında uzman doktor olarak çalıştım.

2005-2008 yılları arasında uzman olarak çalışırken aynı zamanda DEÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsünde “Klinik Nörofizyoloji” alanında “Tezli Yüksek Lisans Eğitimi” aldım ve bu süreçte tüm nörofizyolojik incelemeleri (EMG, EEG, polisomnografi, uyarılmış potansiyeller, TMS) aktif ve yoğun olarak kullandım. EMG alanında yaptığım yüksek lisans tezi ile 2008 yılında yüksek lisans mezunları arasında birincilik ile mezun oldum.

Ayrıca migren (Baş ağrıları), Alzheimer Hastalığı (Demans), Parkinson Hastalığı (Hareket bozuklukları) ile tedavi amaçlı botulinum toksin uygulamaları alanlarında ağırlıklı olmak üzere tüm nörolojik hastalık alanlarında aktif olarak çalıştım.

2010 yılında İstanbul Yeditepe Üniversitesi Nöroloji A.D.’da öğretim görevlisi olarak göreve başladım.

2011 yılında Yardımcı Doçent Doktor ünvanı alarak Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Fizyoterapi Yüksekokulunda nöroloji alanında dersler vermeye başladım ve 2021 yılına kadar aktif olarak ders dermeye devam ettim.

2013 yılında Sağlık Bakanlığı ve Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa yürütülen “Organ Naklinde Uyum İçin Teknik Destek” projesinde “Eğitmen Nörolog” olarak görev aldım

2015 yılında Doçentlik sınavını başarıyla geçerek Doçent Doktor ünvanı aldım.

2014 yılında başvurduğum TÜBİTAK-3001 Destekleme Programı çerçevesinde kabul edilen klinik çalışmamı 2017 yılında tamamladım ve uluslararası literatürde yayınladım.

2016 yılında Pudendal Tuzak Nöropatilerde yeni bir elektrofizyolojik yöntem tanımladım ve yöntemimi uluslararası literatürde yayınladım. Tanımladığım yöntem elektrofizyoloji alanında textbook’da yer almıştır.

Yeditepe Üniversitesinde öğretim üyesi olarak görev yaptığım süreçte özellikle tedavi amaçlı botulinum toksin uygulamaları, ileri düzey EMG ve diğer nörofizyolojik incelemeler, intraoperatif nörofizyolojik monitörizasyon ve nadir uygulanan üro-nörolojik elektrofizyolojik değerlendirmeler (pudendal EMG/SEP) alanlarında çalıştım.

Özellikle hareket bozuklukları ve nörofizyoloji alanlarında çok sayıda ulusal bilimsel toplantılarda davetli konuşmacı olarak yer aldım.

Uluslararası ve ulusal düzeyde birçok çalışma ve araştırmada yer aldım. Ayrıntıları “Bilimsel CV” başlığı altında yer almaktadır.

Uzmanlık alanlarım ile ilişkili birçok TV ve Radyo programına davetli konuk olarak katıldım ve gazete ve diğer basın yayın organlarında makaleler yazmaktayım.

Bana annelik hissini gururla yaşatan bir kız çocuk annesiyim.