Trigeminal Nevralji

Yüzün tüm duyusundan ve çiğneme kaslarının hareketinden sorumlu trigeminal sinirin sıkışma, bası veya belirsiz bir nedenle hastalanması sonucu ortaya çıkan ve ani, saplanıcı şiddetli baş ağrıları ile kendini gösteren bir sinir hastalığıdır.

Trigeminal sinir yüzün duyusundan ve çiğneme kaslarının kontrolünden sorumlu olan sinirdir. Sağ ve sol olmak üzere iki tane trigeminal sinir vardır ve ayrı ayrı hastalanabilir. Bu nedenle trigeminal nevraljiler yüzün sadece bir tarafını tutarlar. Her sinirin 3 ayrı dalı vardır, bunlar alın, yanak ve çene bölgesinin duyusundan sorumludur. Çene bölgesinden sorumlu dal aynı zamanda çiğneme kaslarını çalıştırır.

Trigeminal nevralji genellikle nedeni bilinmeyen şekilde ortaya çıkar. Nadiren MR’da sinire bası yapan bir damar veya kitle lezyonu saptanabilir. Trigeminal nevraljide ağrı çok şiddetli ancak kısa sürelidir. Tetkikler ve muayene normalse, çok nadir aralıklarla ağrı ortaya çıkıyorsa ve sık tekrar etmiyorsa tedavi verilmez. Ne yazık ki ağrılar sık aralarla tekrar ettiğinde hastanın ağrılara dayanması çok zor olur. Ağrılar yüze dokunma, çiğneme, traş olma, diş fırçalama gibi hareketlerle tetiklenebilir ve bu nedenle hastaların beslenmesi ve ağız içi temizliği bozulabilir. Genellikle çiğneme kasları etkilenmez.

Tanıda hastalığın öyküsü ve muayenenin yanı sıra rutin kan tetkikleri ve beyin MRG incelemeleri kullanılır. Eğer MR’da sinire herhangi bir bası yoksa ilaçlarla tedavi başlanır. Trigeminal nevralji çoğunlukla tedaviye iyi yanıt verir, bazen birkaç farklı ilaçların denenmesi gerekebilir. Nadiren ilaçlar hiçbir şekilde ağrıları geçiremez, bu durumda cerrahi tedavi söz konusudur. Cerrahi olarak trigeminal sinirin duyu çekirdeği kesilir veya yakılır, böylece ağrılar sonlanır ama ilgili alanda duyu kaybı meydana gelecektir. Bu durum zamanla toparlayabilir.

Prof. Dr. Burcu Örmeci

Prof. Dr. Burcu Örmeci

Prof. Dr. Burcu Örmeci Whatsapp

Elektrofizyolojik İncelemeler - Prof. Dr. Burcu Örmeci

eKonsey