Elektromiyografi (EMG)

EMG halk arasında çok ağrılı olduğundan korkulan bir tetkiktir, oysa uygun teknikle yapıldığında ve tek kullanımlık kaliteli EMG iğneleri kullanıldığında üç yaşındaki çocuklara dahi ağlatmadan yapılabilecek kadar ağrısız bir incelemedir.

Kas ve sinirlerdeki elektriksel aktivitenin incelenmesi için yapılan bir tetkiktir. Sinir iletim çalışmaları belirli bölgelerden küçük elektrik uyarıları verilerek ve ilgili alanlardan kayıtlama yapılarak sinirlerin sağlıklı iletim yapıp yapmadıklarını, sağlıklı iletim yapamıyorlarsa ne tipte bir sorun olduğunun anlaşılmasını sağlar. İğne EMG’si kas ile ilgili değerlendirme yapabilmek için çok ince iğneler kullanılarak yapılır ve fıtıklar gibi bazı durumlarda iletim çalışmaları ile değerlendirilemeyecek sinir köklerini değerlendirmek için kullanılır.

EMG iğneleri ilaç enjeksiyon iğneleri gibi içlerinde boşluk bulundurmadıklarından oldukça incedir ve tek kullanımlık kaliteli iğnelerin kullanılması ağrıyı neredeyse hissedilmeyecek dereceye kadar azaltır. İğneli veya iğnesiz EMG işlemi, incelemenin yapılacağı bölgede yara, bandaj gibi bir sorun olmadığı durumda her hastaya kolayca yapılabilir. Kalp pili olması EMG işleminin yapılmasına engel değildir. Doğru tekniklerin uygulanması ve steril koşullara dikkat edilmesi kaydıyla oldukça güvenli ve bilgi verici bir tetkiktir. Bazı hastalıkların tanısı ancak EMG ile konulabilir.

EMG yapılmasını gerektiren en sık karşılaşılan yakınmalar kollarda veya bacaklarda ağrı, uyuşma ve/veya güç kaybıdır. En sık diyabetik polinöropatiler, tuzak nöropatiler (Karpal Tünel Sendromu veya Kübital Tünel Sendromu vs), motor nöron hastalıkları, bel ve boyun fıtıkları, sinir sıkışmaları ve kas hastalıkları gibi durumlarda EMG’den yararlanılır. Yenidoğan döneminden itibaren her yaşta EMG yapılabilir.

Prof. Dr. Burcu Örmeci

Prof. Dr. Burcu Örmeci Whatsapp

Prof. Dr. Burcu Örmeci - Kitap

Nörolojik Hastalıklar - Prof. Dr. Burcu Örmeci

eKonsey